SEO för nybörjare

SEO – Enkla optimeringstips gällande On Page

Oavsett om det gäller Off Page eller On Page så finns det både enklare och mer avancerade tips som kan ges för att öka optimeringen. Här kommer några tydliga och enkla tips för On Page. Tips som kan låta uppenbara men som man ändå ofta faller på.

Återkommande Nyckelordsanalys

Innan en webbplats lanseras bör man lagt ner ordentligt med tid på analys av nyckelord. Detta för att man sedan ska kunna bygga sidan utifrån att just dessa ord ska optimeras så mycket som mjöligt. Vanligtvis väljs en handfull ord eller fraser ut som man jobbar speciellt mycket med. Därtill väljs andra ord och fraser som man jobbar med sekundärt.

Men allt förändras. Om det är 5000 sökningar på ett nyckelord ett år så är det inte alls säkert att det är lika många som söker efter detta ett år senare. Risken finns att man sitter och jobbar hårt för att ranka högt på ord som det efter ett år enbart är 2000 som söker på.

Genom att genomföra regelbundna nyckelordsanalyser håller man sig uppdaterad på vad konsumenterna söker efter. Detta kan lätt göras i Adwords sökordsplanerare där man även kan se vilka månader som sökningarna är högst samt lägst över året.

Beroende på storlek på webbplatsen är antalet nyckelord och fraser (longtails) olika många. De som jobbar stort bör försöka lägga sig på 100-300 sökord men självklart med olika stort fokus på dem. Ett tydligt sätt kan vara att kategorisera dem i grupper där störst fokus läggs på grupp 1 och så vidare. Skulle det visa sig att något nyckelord ökat avsevärt i antal sökningar flyttas den upp i hiarkin och kommer därmed att optimeras mer under kommande tid.

Landningssidor kontra sökord

De sökord som man kommit fram till att man ska använda kan lättast listas i ett excellark i en kolumn. Bredvid skriver man vilken sida som man förväntar sig att detta nyckelord ska peka mot. Säljer man mobiltelefoner och ett sökord är Samsung Smartphone bör det finnas en undersida som har denna inriktning.  Genom att rada upp sökorden kan man lätt se om något av dem saknar landsida vilket då kan vara en idé att bygga upp. Sidan kan då optimeras extra mot detta sökord vilket kommer snart att visa sig på Serpen.

Det man även kan se genom att göra denna uppställning är om man lägger för stort fokus på startsidan. Det kan vara lockande att försöka få så många besökare som möjligt till startsidan men samtidigt är det en speciell produkt som konsumenten söker och då blir konverteringsgraden högre om de når fram till önskad produkt på en gång.

Sidorna Titel

Om vi återgår till excellbladet så kan de separata sidornas titel skrivas i en ytterligare kolumn. Med nya sidor eller något förändrade sökord kan det även vara läge att fundera på om titeln ska ändras. Titeln ska i första hand spegla just denna sidans innehåll och inte hela webbplatsens. Man bör ha en kort och slående titel. Detta både för att Google läser den och för att det är vad som syns på resultatsidan vid sökning. Dessutom är det viktigt att sökordet finns med – gärna i början.

En titel som ”Köp ansiktskräm online” är alltså bättre än ”Fakta om olika ansiktskrämer

URL

Hur stor del URL (webplatsens adress) påverkar optimeringen är debatterad. Enligt Google ska det inte påverka nämnvärt men samtidigt visar många olika testar att sidor med tydlig URL rankar bättre. Målet är alltså att ha en URL som är kort och tydlig. Exempelvis Domännamn/nallebjörnar om denna undersida ska sälja nallebjörnar.

Men den som inser att man inte tidigare jobbat med URL bör definitivt inte bara ändra på denna. Google har till största sannolikhet indexerat undersidorna på den URL som tidigare angivits. Byter man då URL kommer Google ge felmeddelande om man söker via denna sökväg. Ett felmeddelande som kallas för 404 inom SEO. För att motverka detta måste man göra en 301:a (omdirigering) från den gamla URLen till den nya. Detta för att både sökmotorn och besökare ska hamna rätt.

Desig och SEO
Gör om, gör rätt, tänk SEO redan från start.

Meta Description

Detta kan sägas vara en längre beskrivning på vad sidan innehåller. En titel är på några få ord medan en Meta Description inte bör överstiga 156 tecken. Självklart ska man även se till att få med sökord eller sökfras i denna beskrivning.  I likhet med Title är detta något som syns i sökresultatet vilket gör att den även ska utformas för att locka in besökare till sidan. Meta Description och Title bör vara olika på alla sidor – även om de kan vara snarlika.

Texten

Även när det kommer till texten är det genomtänkt att skriva ner i excellbladet hur man tänker att undersidan ska byggas upp. Vilka ord används som H1:or (vilket är den viktigaste rubriken) och vilka sökord förekommer på sidan. Detta blir mer en kontrollfunktion att man verkligen implementerat nyckelord och nyckelfraser på sidan på ett konkret och tydligt sätt.

I de fall som bilder används bör även dessa tydligt markeras mot Google. Detta genomförs genom att man döper bilden till något relevant samt sätter ALT-text på bilden. Det gör att bilden både lättare syns i Google bildsök och även att sökmotorn tydligare förstår vad innehållet handlar om på sidan.

När det gäller webbshoppar är det mycket lätt att lockas till att ta leverantörernas produktbeskrivningar för att snabbt och smidigt kunna presentera sina produkter. Men ur ett SEO-perspektiv är detta inte speciellt genomtänkt. Google känner i detta fall av att det är duplicerat innehåll och kan därmed bestämma att innehållet inte är relevant och intressant nog för läsaren. Då är det betydligt bättre att skriva egna produktbeskrivningar och även försöka få dem till 100-150 ord eftersom allt för korta beskrivningar inte väger tillräckligt tungt.

Så kort sagt handlar det om att ha ordning och reda på sin struktur. Det vinner man på i längden och att jobba med SEO är ju ett långsiktigt arbete.

[dis]

Share:
John Adams

John Adams