SEO konsult

SEO – Blanda inte äpplen och pären

Se skillnaden mellan SEO och social marknadsföring

En av artiklarna på sidan Mittföretag.com, som publicerades i mitten av februari 2014, hade rubriken ”Seotrender som varje företagare måste ha koll på under 2014”. För precis som inom alla branscher så går det trender även inom sökoptimering. Inom SEO handlar det främst om nya uppdateringar från Google eller kvalitativa tester som visat att det ena sättet att jobba är bättre än det andra. Därifrån skapas trender i hur arbetet ska gå framåt.

Så långt kan jag hålla med författaren som i detta fallet är anonym. Efter artikeln hänvisas det bara till en källa vilket är entrepreneur.com.  Medvetet eller inte men den författare som skrivit texten kanske inte vågar stå helt för vad han/hon har skrivit….

 

De trender som lyfts fram var fyra och jag tar mig friheten att kommentera dem utifrån hur jag ser på detta.

Struktur är viktig

Den första trenden var att man som företagara allt mer ska fokusera på en röd tråd mellan länkar, innehåll samt vad som sägs i de sociala medierna.  Det är en röd tråd som borde breddas enligt mig. Självklart ska allt gå hand i hand gällande vad sidan handlar om men när vi pratar SEO så är det framförallt innehåll och struktur (Onpage) samt länkar (Offpage).

Har man valt vissa sökord som man vill ranka bra på är det dessa man ska jobba extra mycket mot. Det betyder inte att man ska spamma sönder sidan med orden eller enbart använda dessa som ankartexter men att fokus ska ligga ditåt. Allt ska fokusera på rätt saker.

Men sociala medier då?   Oftast brukar man mena Facebook, Twitter, Linked In och liknande när man pratar om sociala medier. Dessa påverkar inte din ranking på serpen direkt. Det spelar inte någon roll hur många länkar man har från dessa sidor – det ger inte bättre position. Däremot kan man indirekt påverka sidan genom att skapa ett intresse för sidan och därmed få ”gratislänkar” från de som tycker sidan är intressant.  Det gäller att hålla isär dessa begrepp vilket författaren inte verkar ha gjort då han/hon slutar med meningen.

Sociala medier ….signalerar till sökmotorerna att ditt innehåll är värdefullt för de som söker

Sociala medier signalerar inte till sökmotorerna – de signalerar till människor att innehållet är värdefullt. Det i sin tur kan generara länkar som signalerar till sökmotorerna. Det är skillnad.

Sociala medier är viktiga

Content marketing

Som punkt två menar författaren att content marketing är på allt större frammarsch. Detta började som en stark trend under 2013 och tros alltså fortsätta i styrka under detta år. På denna punkt är jag böjd att hålla med. Kort sagt handlar det om att ha ett relevant och innehållsrikt innehåll på sidan. Något som både attraherar besökarna och Google i längden.

Tredje punkten var att optimering för mobila enheter är ett måste för den som vill hänga med i utvecklingen. Det författaren främst pekar på är att vi använder mobilen i allt större utsträckning samtidigt som utvecklingen hos Google gör att svaren blir mer exakta utifrån vad vi skriver i sökfältet.

Detta är något som man bör ta hänsyn till när man optimerar. Kanske har han/hon rätt i detta, kanske inte. Att sidorna ska vara anpassade för mobilen är lätt att hålla med om men sker sökningarna annorlunda mellan om de sker på mobilen eller på datorn? Används längre fraser om man söker via datorn och är det olika saker man söker efter genom de olika utrustningarna?

I så fall är detta något man bör undersöka vidare. Har man en sida som främst besöks av besökare med mobila enheter skulle i så fall longtails vara något man i mindre grad skulle jobba med. Kanske har han/hon rätt – kanske inte.

Sociala medier är viktiga men..

Den fjärde punkten handlar om att sociala medier blir allt viktigare. Det går att hålla med om men som tidigare sagt inte för att få länkkraft utan att få intresse hos kunden. Men författaren hävdar att Google i allt större utsträckning går på mänskliga signaler och att man därmed måste satsa hårt inom social media för att få ett gott resultat inom sin SEO-strategi.

Det kan hända att författaren har exakt samma åsikt som mig men i så fall väljer han/hon orden något fel. För det är skillnad på SEO och klassisk marknadsföring. Även om de går hand i hand ibland så måste man skilja på dem i vissa fall för att få bäst resultat på Serpen.

[dis]

Share:
John Adams

John Adams