ecigg på ecigg.se

Hur ser framtiden för e-cigg ut?

För vanliga cigaretter är framtiden förmodligen inte så oviss längre, åtminstone inte i Sverige. Ett totalförbud är att förvänta inom en nära framtid, i såväl Sverige som i ett antal andra länder. Det finns bland annat nya förslag till lagstiftning inom tobakslagen, och dessa innebär förbud mot cigarrettrökning på offentliga platser såsom busskurer, entréer (offentliga byggnader) och uteserveringar.

e-cigaretter i dagsläget inte omfattas av tobakslagen, förväntas framtiden te sig något ljusare för dessa, jämfört med vanliga cigaretter. Det finns fler anledningar till att framtiden ser ljus ut för e-cigarettbranschen. Här presenteras några av dem:

·         E-cigaretter anses vara hälsosammare än vanliga cigaretter

Det finns flera studier som visar att e-cigaretter är mindre hälsofarliga än vanliga cigaretter. Bland annat har brittiska ”Public Health England” publicerat en omfattande studie som visar att e-cigaretter är 95 % hälsosammare än cigaretter som innehåller tobak. Studien visar också att det inte finns några kända dokumenterade risker för nikotinförgiftning.

·         E-cigaretter har mindre miljöpåverkan

Då det i huvudsak är en blandning av vattenånga och Propylenglykol som kommer ut ur en e-cigg , anses den av många som mindre farlig för omgivningen – både när det gäller passiv rökning och för naturen. Jämfört med vanlig cigarettrök som bland annat innehåller tjära och kolmonoxid, är exempelvis Propylenglykol relativt enkelt för naturen att bryta ner.

·         Det blir billigare

Det går att spara en hel del pengar genom att byta ut dina vanliga cigaretter mot e-cigaretter istället. Det finns studier som visar att kostnaden för e-cigaretter är ungefär hälften av den för vanliga cigaretter.

·         Du kan bli hjälpt

Många anser att e-cigaretter är ett bra hjälpmedel för att bli rökfri. Du slutar inte helt tvärt, utan kan fortfarande behålla en del vanor som påminner om cigaretten. Exempel på vanor som många inbitna rökare har svårt att sluta med är att inhalera och att hålla något i handen.

Med hjälp av e-cigaretten kan du också avvänja kroppen från de farliga gifterna som finns i cigaretternas nikotin (om du väljer en e-juice utan nikotin).

Forskarna är fortfarande oense om ecigg

Många forskare menar att e-cigaretter är ett bättre alternativ än tobakscigaretter, samt att de är ett bra alternativ för personer som vill sluta röka vanliga cigaretter. Å andra sidan finns det få studier som visar att e-cigaretter är helt och hållet ofarliga eller riskfria, vare sig för rökaren eller omgivningen.

Det finns dock forskare, och till och med läkare, som hävdar att e-cigaretter är det bästa hjälpmedlet för att sluta med tobakscigaretter. Det har även gjorts en långtidsstudie (http://annals.org/aim), en av de första i sitt slag, som visar att e-cigaretter innehåller färre cancerframkallande ämnen jämfört med vanliga cigaretter.

Share:
John Adams

John Adams

Hej och tack för besöket. John Adams heter jag arbetar som SEO-konsult i Stockholm. Bloggar lite om internet, e-handel och sökmotoroptimering. *Jag tar för tillfället inte flera SEO uppdrag :)

Kommentera