Guide och tips för off page SEO

Off Page SEO för nybörjare – Tips och guide

Det är ett stort jobb att bygga upp en webbplats utifrån vissa sökord och sökfraser för att på så vis ranka högre på dessa. Men när sidan är lanserad och på plats är bara första steget taget till en riktigt bra SEO-optimering. Nästa steg blir att jobba minst lika mycket Off-Page. Med det menas arbete som utförs på andra ställen än på webbplatsen. Det handlar uteslutande om att få inlänkar till webplatsen. Men inte vilka länkar som helst och inte heller med vilken ankartext som helst.

Eftersom Google anser att länkar speglar en stor del av en sidas popularitet handlar det alltså om att få inlänkar till sidan. Varje länk kan ses som en röst men samtidigt kan en länk vara en betydligt starkare röst än en annan. Vissa kan till och med vara minusröster. Det handlar alltså inte bara om att samla röster – de måste vara värdefulla också. Vad avgör värdet då?

Läs mer: 9 sätt att generera en passiv men effektiv inkomst!

Naturlig länkning

Google tycker inte om att man försöker manipulera röstresultatet genom att placera ut länkar. Det som framförallt räknas är det som kallas för naturliga länkar. Med det menas att en person varit in på en hemsida och tyckt att den är så bra att man länkar dit. Men att förvänta sig att länkkraften ska bli tillräcklig på spontana naturliga länkar är inte hållbart i längden. Man måste alltså genomföra länkbygget själv men se till att det ser naturligt ut.

Hög Page Rank

Page Rank var tidigare ett sätt att mäta styrkan och förtroendet hos Google på en webbplats. Ju högre PR man hade desto starkare var den. Aftonbladet har exempelvis 7 vilket är mycket högt då 10 är högst. Idag används inte PR i lika stor utsträckning när man mäter värdet på sidor men som nybörjare är det en riktlinje att hålla sig till. Sök länkar från sidor med samma eller helst högre PR än din egen sida.

Olika ankartexter

Om 100 personer skulle länka till en hemsida så är sannolikheten att ens 50 av dessa skulle göra det med samma ankartext minimal.  Det är alltså onormalt och något som Google skulle ogilla. Även här gäller det alltså att tänka ”normalt”. Exakt hur man ska lägga upp det hela finns det mängder av åsikter om men en måttstock kan vara att ha ca 30% ankartexter med exakt sökord, 30% i fraser byggda kring sökorden, 30% tilltalsord exempelvis klicka här, läs mer osv samt 10% domännamnet.

No Follow och Do Follow

När man lägger en länk finns möjligheten att lägga en kod så att den blir ”No Follow”. Detta gör ingen skillnad för personen som klickar på den men för Google gör det stor skillnad. En länk som är No Follow ger ingen länkkraft och alltså inte en ”röst” till din sida.

Men även här bör man tänka naturligt. Har man en sida med hundratals inlänkar så vore det otroligt ovanligt om inte en enda är No Follow. För att det ska se naturligt ut bör man alltså blanda upp sin länkprofil med No Followlänkar. Hur ska då fördelningen se ut? Ett förslag är 70/30 till fördel för Do Follow men även är här åsikterna starka bland SEO-folket.

Läs mer: 10 Vägar att förbättra Off-Page SEO

Relevans på sidan

Det är inte bara PR som avgör hur bra sidan är att länka från. En annan sak är relevansen. Om en sida handlar om foto och länkar till dig som har en fotorelaterad webbplats väger denna länk betydligt tyngre än om du får den från en allmän blogg. Även här handlar det om vad som är naturligt. Är man mycket intresserad av foto kommer man sannolikt att enbart länka till riktigt bra fotosidor. Man har ju kunskapen att avgöra vilka som är bra och vilka som är dåliga.

Relevans på innehållet

Det är inte speciellt normalt att man länkar med ordet bilar till en bilfirma i en text om grodor. Det vore mer normalt om länken gick till en sida om grodor. Med andra ord bör texten som länken placeras i handla om det ämne (eller närliggande ämne) som din sida handlar om.

Innehållet på sidan är bland det viktigaste för ditt SEO arbete

Bygg kvalité – inte kvantitet

Det är mycket lätt att hitta människor som säljer 1000 länkar för en hundring. De länkar man får då är automatisk genererade länkar från sidor utan någon styrka. Dessutom placeras de ut under en kort tid. Att tusen personer plötsligt skulle länka från dåliga webbsidor till din sida under kort tid är onaturligt. Google har lärt sig att känna igen dessa skräplänkar och kan till och med bestraffa de sidor som får mängder av dessa.

Läs mer: Link Seller Linking To You? Google Says You Won’t Benefit From It.

Var social – även digitalt

Att jobba mot Google och jobba mot sina kunder ska i mångt och mycket gå hand i hand. Det som är bra för konsumenterna är oftast bra ur SEO-synpunkt. Genom att skapa företagsprofiler på forum och facebook kan man skapa en mycket viktig kundkontakt. Det ska nämnas att länkar från Facebook inte ger någon länkkraft men det är inte dess primära funktion heller. Har man en god kommunikation med sina kunder och dessutom erbjuder en informativ hemsida kommer länkarna ”naturligt”. Man kan lyfta fram nyheter eller erbjudanden på forum eller sociala medier och därmed öka intresset för sidan. En sida om har högt intresse får i längde också länkar.

Detta kallas för länkfiske och det går vi in på mer någon annan gång.

[dis]

Share:
John Adams

John Adams