Sökmotoroptimering och webbdesign

SEO och Webbdesign – Fem punkter på vägen

Många ser SEO som något separerat från layout och webbdesign. Man har sin hemsida klar och kontaktar sedan ett SEO-företag för att få hjälp med att klättra på den kända Serpen (träfflistan vid sökning/ Search Engine Result Pages). Visserligen är man medveten om att Onpage har en stor betydelse på resultatet men då handlar det om att man sätter fokus på titlar, rubriker, description och annat textbaserat.

Men det är fel väg att gå. SEO och webbdesign bör gå hand i hand under hela processen som ligger bakom lansering av en ny sida.

Ta det från grunden

Att börja med hemsidan för att sedan jobba med SEO är bakvänt. Det är då betydligt bättre att i första hand göra djupgående sökordsanalyser för att landa i vilka ord och fraser man vill ranka på. Därefter kan webbsidan byggas upp i både layout, struktur och text utifrån dessa. Att börja från grunden istället för att reparera grunden när den väl har byggts. Genom att man vet vad man vill få fram på sidan kan man bygga sidan kring detta. Detta istället för att bygga en sida och sedan ska försöka optimeras mot vissa ord.

Rita upp en sitemap tidigt så strukturen finns där att bygga vidare på. Detta lönar sig helt enkelt i längden.

Texten står inte ensam

Steg två är att inse att delarna inom SEO inte står på egna ben. Hur sidan byggs, vilken text som används och vilka bilder som lyfts fram påverkar alla hur bra sidan rankar. Med andra ord kan inte en person vara ensam ansvarig för copy och inte ta hänsyn till hur grafikerna jobbar osv. Alla behöver samarbeta och dra åt samma håll. Detta inte bara för att optimera effekten utan också för att man tydligare ska kunna utvärdera vad de olika stegen gör för resultat.

SEO ökar massan, Design ökar konvertering

Att ligga högt på Serpen är viktigt. Men så länge som det är mängder av personer som går in på sidan men ingen genomför önskad handling (köp, skriva upp sig på nyhetsbrev osv.) så är effekten av SEO värdelös. Det handlar alltså lika mycket om att ha en hög konvertering av de som klickar sig in på sidan.

Vad som påverkar konverteringsgraden kan variera från sida till sida. Det kan göra stor skillnad på om en CTA-knapp (Call To Action) sitter på ett ställe eller på ett annat. Ska formulär där man lämnar sin email ligga högt upp på sidan eller längre ner o.s.v. ? Självklart vill man fånga den presumtiva kundens intresse snabbt men har man för mycket information ”Above The Fold” (Det som syns på skärmen utan att behöva scrolla ner) så ser man inte träden för all skog.

Det kan göra stor skillnad på om en CTA-knapp (Call To Action) sitter på ett ställe eller på ett annat.

Ett tydligt och effektivt sätt att mäta effektiviteten i en design är att köra ett så kallat A och B  test. Med det menas att hälften av besökarna kommer att mötas av en första sida medan hälften kommer att se den andra. Slumpmässigt visas alltså två olika första sidor. Genom spårning på alla länkar kan man lätt se hur många klick och önskade handlingar som genomförs på den ena eller andra sidan.

Att däremot genomföra A och B test genom att testa A i januari och B i februari är inte lika jämförelsebart eftersom det är två olika månader med olika många dagar, olika väderlek osv.

Utvärdera utvecklingen

utvardera utveklingenÄven om alla är överrens hur sidan ska se ut så finns det även bakomliggande struktur som är viktig att komma ihåg för att maximera effekten av SEO. För några år sedan införde Google en algoritm som medförde att de sidor som laddar snabbt får ”extra poäng” i jakten på topplaceringen. Vad som ligger bakom att en sida laddar långsamt kan vara mycket men det är något som utvecklingsteamet hela tiden måste ha med i beräkning. Det samma gäller det att rätt sidor har 301 dirigering, dvs. omdirigering av sidor som inte ska vara aktiva.

Ligger du på topp – Då har du lång väg kvar

Att ligga på toppen och få den placering som man är ute efter med en webbplats är bara första steget. Visserligen kan vägen dit vara lång och ska också så vara. Har man nått toppen på mindre än två-tre månader bör man fråga sig själv om det gått lite för lätt. Antingen har man valt ett extremt lätt sökord vilket oftast betyder att man inte får speciellt många besökare.

Det andra alternativet är att man gått för fort fram och därmed troligtvis kommer att få ett bakslag inom kort.  Att jobba med SEO är ett långsiktigt arbete. Precis som med vilken marknadsföring som helst gäller det att planera, genomföra och sedan utvärdera. Under hela vägen till toppen måste man utvärdera vad som fungerat bra och vad som fungerat sämre.

När man är väl på toppen så är målet att stanna där – det finns ju många som vill peta ner dig från tronen. Går det att optimera på fler ord? Hur befäster du din position? Hur kan man öka konverteringen?  Så när du ligger på toppen – Grattis, nu börjar nästa steg. För den som lägger sig på sidan och är nöjd kommer inte att vinna.

[dis]

Share:
John Adams

John Adams