Fråga om den länk

Tävlingar som länkfiske – Bra eller anus

Det finns flera olika sätt att skaffa länkar till sina webbplatser. En del vägar håller sig innanför Googles riktlinjer medan andra (länkköp) ligger utanför ramarna och har man oturen att Google genomskådar köpet är risken att man får bestraffning.

Tänker här förklara tanken bakom att använda tävlingar som länkfiske och vad det finns för fördelar och nackdelar med det.  Men först – Vad är länkfiske? Continue reading ”Tävlingar som länkfiske – Bra eller anus”

SEO konsult

SEO – Blanda inte äpplen och pären

Se skillnaden mellan SEO och social marknadsföring

En av artiklarna på sidan Mittföretag.com, som publicerades i mitten av februari 2014, hade rubriken ”Seotrender som varje företagare måste ha koll på under 2014”. För precis som inom alla branscher så går det trender även inom sökoptimering. Inom SEO handlar det främst om nya uppdateringar från Google eller kvalitativa tester som visat att det ena sättet att jobba är bättre än det andra. Därifrån skapas trender i hur arbetet ska gå framåt. Continue reading ”SEO – Blanda inte äpplen och pären”

SEO pingvin och panda

Google slår till mot länknätverk

Att följa bloggar från de som är väl insatta i SEO är en stark rekommendation till alla som vill hålla sig uppdaterade i ändrade förutsättningar, uppdateringar med Pandor och Pingviner och allt annat.

En av de bloggar som man definitivt bör följa är Googles egna webbmaster blogg. De som hellre följer twitter bör leta upp Matt Cutts som är ”Head of Search Spam” inom företaget.

Continue reading ”Google slår till mot länknätverk”

SEo och vikten av innehåll

SEO och när det gäller texten – Vad gäller då?

Inom SEO pratar man om Onpage och Offpage. När det kommer till OffPage är det nästintill bara länkar man diskuterar. Varifrån ska de komma? Hur värderar man sidorna som länkarna ska placeras i och hur vilken ankartext ska de ha. Det är tekniska diskussioner kring detta. Men när det kommer till själva texten då – vad gäller då? Continue reading ”SEO och när det gäller texten – Vad gäller då?”

SEO för nybörjare

SEO – Enkla optimeringstips gällande On Page

Oavsett om det gäller Off Page eller On Page så finns det både enklare och mer avancerade tips som kan ges för att öka optimeringen. Här kommer några tydliga och enkla tips för On Page. Tips som kan låta uppenbara men som man ändå ofta faller på.

Återkommande Nyckelordsanalys

Innan en webbplats lanseras bör man lagt ner ordentligt med tid på analys av nyckelord. Detta för att man sedan ska kunna bygga sidan utifrån att just dessa ord ska optimeras så mycket som mjöligt. Vanligtvis väljs en handfull ord eller fraser ut som man jobbar speciellt mycket med. Därtill väljs andra ord och fraser som man jobbar med sekundärt. Continue reading ”SEO – Enkla optimeringstips gällande On Page”

Guide och tips för off page SEO

Off Page SEO för nybörjare – Tips och guide

Det är ett stort jobb att bygga upp en webbplats utifrån vissa sökord och sökfraser för att på så vis ranka högre på dessa. Men när sidan är lanserad och på plats är bara första steget taget till en riktigt bra SEO-optimering. Nästa steg blir att jobba minst lika mycket Off-Page. Med det menas arbete som utförs på andra ställen än på webbplatsen. Det handlar uteslutande om att få inlänkar till webplatsen. Men inte vilka länkar som helst och inte heller med vilken ankartext som helst. Continue reading ”Off Page SEO för nybörjare – Tips och guide”

SEO och sökmptoroptimering

10 Vägar att förbättra Off-Page SEO

Off-Page SEO handlar uteslutande om att skapa stark och kvalitativ länkkraft till sin webbplats. Att köpa länkar går snabbt men kostar och är inte populärt hos Google (om de förstår vad som är köpt). En annan väg att gå är att skapa ett naturligt intresse för webbplatsen. Det kommer att skapa naturliga inlänkar och är ett sätt att jobba långsiktigt med Off-Page SEO. Continue reading ”10 Vägar att förbättra Off-Page SEO”

Sökmotoroptimering och webbdesign

SEO och Webbdesign – Fem punkter på vägen

Många ser SEO som något separerat från layout och webbdesign. Man har sin hemsida klar och kontaktar sedan ett SEO-företag för att få hjälp med att klättra på den kända Serpen (träfflistan vid sökning/ Search Engine Result Pages). Visserligen är man medveten om att Onpage har en stor betydelse på resultatet men då handlar det om att man sätter fokus på titlar, rubriker, description och annat textbaserat. Continue reading ”SEO och Webbdesign – Fem punkter på vägen”

Tjäna pengar online

9 sätt att generera en passiv men effektiv inkomst!

Passiv inkomst. Visst låter det bra? Gratis pengar utan att behöva göra något? Perfekt!

De goda nyheterna är att det inte bara är en myt. Det är faktiskt möjligt att generara inkomstkällor som inte kräver så mycket underhåll. Men det är klart att man aldrig kan bli helt passiv, det finns ju alltid nåt du kan göra och måste göra för att se till att igen annan tar tillfället i akt och utmanövrerar dig. Continue reading ”9 sätt att generera en passiv men effektiv inkomst!”